TŁUMACZ

przysięgły i specjalistyczny

Ponad 30 lat doświadczenia

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Ważna od … 2020 r.

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma „ANGLISTA – TŁUMACZENIA” KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których poniższe zasady nie obowiązują. Firma „ANGLISTA –  TŁUMACZENIA” KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO (dalej „ANGLISTA”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach WWW.

ANGLISTA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis anglista.pl.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ANGLISTA z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Chmielna 9, numer NIP 7491386833.

ANGLISTA przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

ANGLISTA zbiera dane osobowe na potrzeby:

 •  Formularza kontaktowego
 •  Zapewnienia poprawności gromadzonych danych
 •  Realizacji usługi tłumaczenia
 •  Prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

ANGLISTA informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 •  Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 •  Usunięcia swoich danych („Prawo do bycia zapomnianym”),
 •  Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •  Ograniczenia przetwarzania,
 •  Przenoszenia danych,
 •  Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO,
 •  Wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są na potrzeby administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami ANGLISTY. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

 

Mechanizm plików cookies na stronach internetowych ANGLISTY

Dane o charakterze nieosobowym

Firma ANGLISTA jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (i usuwane po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

 

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki nim strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

 

W jaki sposób można zarządzać plikami cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy mieć na uwadze, iż wyłączenie obsługi cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika utrudni korzystanie z witryn ANGLISTY, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

 •  Internet Explorer
 •  Chrome
 •  Safari
 •  Firefox
 •  Opera

 

Urządzenia przenośne:

 •  Android
 •  Safari
 •  Windows Phone
 •  Blackberry

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do ANGLISTY zawierają odnośniki do innych stron WWW. Firma ANGLISTA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z zasadami prywatności zamieszczonymi na nich. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do firmy ANGLISTA.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązujących zasad prywatności odpowiednio zmieni się powyższy zapis.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

ANGLISTA-TŁUMACZENIA KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
ul. Chmielna 9
62-002 Suchy Las
NIP: 7491386833